Sales Consultant - Hanoi

• Phát triển và chăm sóc đối tác, khách hàng. Hiểu rõ và hình dung được thông tin đa chiều về thị trường và ngành hàng.
• Hỗ trợ đối tác về kỹ thuật, bán hàng.
• Tham gia khảo sát công trình thực tế, từ đó tư vấn, đưa ra lời khuyên tốt nhất, đứng trên lợi ích của khách hàng.
• Làm việc nhóm để phát triển phương án đề xuất giải pháp, sản phẩm phù hợp cho từng cơ hội, dự án, khách hàng. Bám sát công việc, đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều hoàn thành công việc tốt và đúng hạn, nhằm đảm bảo cam kết với khách hàng, đưa ra giải pháp, sản phẩm và dịch vụ đạt chuẩn chất lượng cao nhất và đúng hẹn cho khách hàng.
• Chịu mọi trách nhiệm liên quan đến khách hàng và sản phẩm của mình trong mọi trường hợp. Ý thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với tư cách là người đại diện cho công ty, giữ gìn và nâng cao uy tín và hình ảnh của công ty trước khách hàng và đối tác.
• Liên tục học hỏi, phát triển kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc.
• Lập kế hoạch, mục tiêu cho bản thân.
• Thực hiện theo kế hoạch, mục tiêu được lãnh đạo giao.
• Báo cáo tình trạng, kết quả công việc định kỳ theo tuần, tháng, quý.
• Hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc, cùng tạo ra môi trường làm việc cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn và giúp đỡ.

Hoang Mai Dist., Vietnam
Sales - HN

Sales Consultant - Saigon

• Phát triển và chăm sóc đối tác, khách hàng. Hiểu rõ và hình dung được thông tin đa chiều về thị trường và ngành hàng.
• Hỗ trợ đối tác về kỹ thuật, bán hàng.
• Tham gia khảo sát công trình thực tế, từ đó tư vấn, đưa ra lời khuyên tốt nhất, đứng trên lợi ích của khách hàng.
• Làm việc nhóm để phát triển phương án đề xuất giải pháp, sản phẩm phù hợp cho từng cơ hội, dự án, khách hàng. Bám sát công việc, đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều hoàn thành công việc tốt và đúng hạn, nhằm đảm bảo cam kết với khách hàng, đưa ra giải pháp, sản phẩm và dịch vụ đạt chuẩn chất lượng cao nhất và đúng hẹn cho khách hàng.
• Chịu mọi trách nhiệm liên quan đến khách hàng và sản phẩm của mình trong mọi trường hợp. Ý thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với tư cách là người đại diện cho công ty, giữ gìn và nâng cao uy tín và hình ảnh của công ty trước khách hàng và đối tác.
• Liên tục học hỏi, phát triển kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc.
• Lập kế hoạch, mục tiêu cho bản thân.
• Thực hiện theo kế hoạch, mục tiêu được lãnh đạo giao.
• Báo cáo tình trạng, kết quả công việc định kỳ theo tuần, tháng, quý.
• Hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc, cùng tạo ra môi trường làm việc cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn và giúp đỡ.

District 7, Vietnam
Sales - SG

Engineer - Hanoi

3 open positions

• Hỗ trợ đội ngũ phát triển thị trường và bán hàng.
• Hỗ trợ đối tác về kỹ thuật, bán hàng.
• Tham gia khảo sát công trình thực tế, từ đó tư vấn, đưa ra lời khuyên tốt nhất, đứng trên lợi ích của khách hàng.
• Làm việc nhóm để phát triển phương án đề xuất giải pháp, sản phẩm phù hợp cho từng cơ hội, dự án, khách hàng. Bám sát công việc, đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều hoàn thành công việc tốt và đúng hạn, nhằm đảm bảo cam kết với khách hàng, đưa ra giải pháp, sản phẩm và dịch vụ đạt chuẩn chất lượng cao nhất và đúng hẹn cho khách hàng.
• Chịu mọi trách nhiệm liên quan đến khách hàng và sản phẩm của mình trong mọi trường hợp. Ý thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với tư cách là người đại diện cho công ty, giữ gìn và nâng cao uy tín và hình ảnh của công ty trước khách hàng và đối tác.
• Liên tục học hỏi, phát triển kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc.
• Lập kế hoạch, mục tiêu cho bản thân.
• Thực hiện theo kế hoạch, mục tiêu được lãnh đạo giao.
• Báo cáo tình trạng, kết quả công việc định kỳ theo tuần, tháng, quý.
• Hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc, cùng tạo ra môi trường làm việc cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn và giúp đỡ.

Hoang Mai Dist., Vietnam
Sales - HN

Engineer - Saigon

• Hỗ trợ đội ngũ phát triển thị trường và bán hàng.
• Hỗ trợ đối tác về kỹ thuật, bán hàng.
• Tham gia khảo sát công trình thực tế, từ đó tư vấn, đưa ra lời khuyên tốt nhất, đứng trên lợi ích của khách hàng.
• Làm việc nhóm để phát triển phương án đề xuất giải pháp, sản phẩm phù hợp cho từng cơ hội, dự án, khách hàng. Bám sát công việc, đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều hoàn thành công việc tốt và đúng hạn, nhằm đảm bảo cam kết với khách hàng, đưa ra giải pháp, sản phẩm và dịch vụ đạt chuẩn chất lượng cao nhất và đúng hẹn cho khách hàng.
• Chịu mọi trách nhiệm liên quan đến khách hàng và sản phẩm của mình trong mọi trường hợp. Ý thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với tư cách là người đại diện cho công ty, giữ gìn và nâng cao uy tín và hình ảnh của công ty trước khách hàng và đối tác.
• Liên tục học hỏi, phát triển kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc.
• Lập kế hoạch, mục tiêu cho bản thân.
• Thực hiện theo kế hoạch, mục tiêu được lãnh đạo giao.
• Báo cáo tình trạng, kết quả công việc định kỳ theo tuần, tháng, quý.
• Hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc, cùng tạo ra môi trường làm việc cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn và giúp đỡ.

District 7, Vietnam
Tech - SG
About us

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.