We are hiring!

Chúng tôi đang tuyển dụng!

Chúng tôi đang cần tuyển dụng

Gia nhập chúng tôi để tạo nên sự đột phá thị trường về giải pháp cho doanh nghiệp!

Gia nhập chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt với để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ tuyệt vời.

 • Sales Consultant - HN 2 vị trí đang mở

  107A13 Nguyen Quy Duc, Thanh Xuan
  VN-HN
  Việt Nam
  09/06/2021 08:38:56
 • Technician - HN 3 vị trí đang mở

  107A13 Nguyen Quy Duc, Thanh Xuan
  VN-HN
  Việt Nam
  09/06/2021 08:26:57

Về Chúng tôi

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products.